søndag 2. desember 2012

Det finnes alltid et svar...


Mediene melder at Norge igjen har kommet svært dårlig ut i en undersøkelse av utdanningssystemene rundt omkring i verden.

What's new?

Denne gangen er det Economist Intelligence som, iflg Aftenposten torsdag 29. november, plasserer Norge på 26.-plass (av 39 land). Grunnlaget for denne lite flatterende rangeringen er manfoldig, bla.a. resultatene fra flere forskjellige undersøkelser, som f.eks. PISA, TIMSS og PIRLS.

Nå er vel ikke lenger slike resultater så overraskende her på berget. Det som er nedslående er reaksjonene resultatene møtes med.

Aftenposten kan melde at en post-doktor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo har følgende beroligende melding til det norske folk:
  1. Undersøkelsen bygger på både PISA og TIMSS - og der har jo Norge alltid gjort det dårlig!
  2. Vi hadde kommet mye bedre ut av undersøkelsen hvis den hadd målt elevenes demokratiforståelse.
Det er, med andre ord, ingen grunn til bekymring. Vi tar dem på demokratiforståelsen!

Dette minner meg om en god gammel anekdote:

En kunde kommer inn i bokhandelen og blir ekspedert av en ansatt.
Kunden: Har dere romanen "Uten en tråd"?
Ekspeditøren: Nei, dessverre - men vi har boken "Moro med garn"!

Det finnes alltid et svar, ikke minst fra ILS.

Et par dager etter viste TV2-nyhetene et innslag om en skole som jobbet intenst med å stimulere til toleranse hos elevene. Henrykte TV-seere fikk se en skoleklasse som tok på seg forskjellige fotballdrakter og sang hverandres fotballsanger!

På den måten tilegnet elevene på en norsk skole seg verdifull kunnskap om toleranse.

I mens satt antakeligvis elevene på skolen i Singapore og regnet annengradsligninger..........

Ingen kommentarer: