mandag 23. januar 2012

En flyktning krysser sitt språk

Historielæreren var i mange år norsklærer.

Utfra tilbakemeldinger var han en forholdsvis brukbar norsklærer, om han så selv skal innrømme det så lenge etterpå.

Men - det er mange år siden han frasa seg det kallet. Årsaken var at det opplevdes som helt håpløst å undervise i et språk som vi selv så til de grader har radbrukket og underminert.

I dagens Aftenposten kan vi lese at situasjonen tydeligvis ikke har blitt noe bedre med årene. Det er nå offisielt 16 ulike måter å skrive setningen "vi ønsker dere velkommen" på nynorsk:
 • Me ynskjer dykk velkomne
 • Me ønskjer dykk velkomne
 • Vi ynskjer dykk velkomne
 • Vi ønskjer dykk velkomne
 • Me ynskjer dokker velkomne
 • Me ynsker dykk velkomne
 • Me ynsker dokker velkomne
 • Me ønskjer dokker velkomne
 • Me ønsker dykk velkomne
 • Me ønsker dokker velkomne
 • Vi ynskjer dokker velkomne
 • Vi ynsker dykk velkomne
 • Vi ynsker dokker velkomne
 • Vi ønskjer dokker velkomne
 • Vi ønsker dykk velkomne
 • Vi ønsker dokker velkomne
Det skulle vel bare mangle om ikke vi skarve fem millioner nordmenn skulle ha (minst) to språk!

Men - selv det ble altså litt for enkelt.....

fredag 20. januar 2012

Churchill og italienere!

The current plight of the cruise liner Costa Concordia brings to mind a comment made by Winston Churchill.

After his retirement he was cruising the Mediterranean on an Italian cruise liner and some Italian journalists asked why an ex British Prime Minister should chose an Italian ship.
"There are three things I like about being on an Italian cruise ship", said Churchill.
"First their cuisine is unsurpassed."
"Second their service is superb."
"And then, in time of emergency, there is none of this nonsense about women and children first!"

tirsdag 17. januar 2012

70 år i dag!

I’ve wrestled with alligators,
I’ve tussled with a whale.
I done handcuffed lightning
And throw thunder in jail.
You know I’m bad.
just last week, I murdered a rock,
Injured a stone, Hospitalized a brick.
I’m so mean, I make medicine sick.
I’m so fast, man,
I can run through a hurricane and don't get wet.
When George Foreman meets me,
He’ll pay his debt.
I can drown the drink of water, and kill a dead tree.
Wait till you see Muhammad Ali.

fredag 13. januar 2012

Oppdatering!

En totalt uforberedt Historielærer ble sist søndag sitert fra et tidligere blogginnlegg av Espen Andersen i Aftenposten. (Kan også leses på hans blogg.)

Sitatet er altså fra et blogginnlegg helt tilbake i april 2009, og det jeg sier står således i en viss fare for å være utdatert. Historielæreren finner det derfor nødvendig å tilby sine lesere en oppdateringstjeneste.

Siden ovennevnte siterte innlegg i 2009 har mange flere kommet til - ikke minst denne godbiten her:
Skolen er m.a.o. fremdeles åpen for nye og kreative politiske innspill.

Brennaktuelt: I en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet, datert 5. januar, bekjentgjøres det et nytt tilskudd på stammen av "dette må inn i skolen"-listen:

"- Det er av avgjørende betydning at også skolen engasjerer seg i arbeidet mot vold i nære relasjoner generelt og vold mot barn spesielt, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Regjeringen vil foreslå tydeligere mål i relevante læreplaner for å øke elevenes kompetanse om vold, krenkelser, grensesetting og seksualitet."

Jeg håper det ikke skulle være nødvendig å presisere at det her ikke harseleres med et såpass alvorlig tema som vold i nære relasjoner.

For det er selvsagt ikke poenget her. Det sentrale er at det altså ikke ser ut til å ha funnet sted noen endring i politikernes syn på skolen som en arena der det er plass til alt. Det er bare å fylle på - det blir aldri "fullt".

Det sies så mye om hvorfor finsk skole i større grad enn den norske har styrt klar av den angivelige nivåsenkningen og de dårlige testresultatene. En teori som synes å ha mye for seg er: i Finland tillates ikke politikerne å herje med skolen nærmest kontinuerlig. I Finland kastes ikke skolen rundt i en evig runddans av reformer hver gang politikere trenger å profilere seg.

Her på berget registrerer vi at nå er det på'n igjen! Utdanningsministeren proklamerer entusiastisk at det er tid for å endre Kunnskapsløftet allerede. Endringene (nye valgfag, nye læreplaner osv) skal, hvis Stortinget godtar det, gjelde allerede fra kommende skoleår.

Da blir det vel slik, resignerer en gammel historielærer, mens han mentalt allerede har begynt å ta sine forholdsregler og pønske ut hvordan han kan drive skadebegrensning og redde faget sitt og undervisningen unna enda en gang.

Det spørsmålet han imidlertid ikke våger å stille høyt så andre hører det er: Bør en såpass viktig samfunnsarena som skoleverket reformeres under ledelse av et parti som nå til og med har falt under sperregrensen i oppslutning?

onsdag 4. januar 2012