mandag 23. januar 2012

En flyktning krysser sitt språk

Historielæreren var i mange år norsklærer.

Utfra tilbakemeldinger var han en forholdsvis brukbar norsklærer, om han så selv skal innrømme det så lenge etterpå.

Men - det er mange år siden han frasa seg det kallet. Årsaken var at det opplevdes som helt håpløst å undervise i et språk som vi selv så til de grader har radbrukket og underminert.

I dagens Aftenposten kan vi lese at situasjonen tydeligvis ikke har blitt noe bedre med årene. Det er nå offisielt 16 ulike måter å skrive setningen "vi ønsker dere velkommen" på nynorsk:
 • Me ynskjer dykk velkomne
 • Me ønskjer dykk velkomne
 • Vi ynskjer dykk velkomne
 • Vi ønskjer dykk velkomne
 • Me ynskjer dokker velkomne
 • Me ynsker dykk velkomne
 • Me ynsker dokker velkomne
 • Me ønskjer dokker velkomne
 • Me ønsker dykk velkomne
 • Me ønsker dokker velkomne
 • Vi ynskjer dokker velkomne
 • Vi ynsker dykk velkomne
 • Vi ynsker dokker velkomne
 • Vi ønskjer dokker velkomne
 • Vi ønsker dykk velkomne
 • Vi ønsker dokker velkomne
Det skulle vel bare mangle om ikke vi skarve fem millioner nordmenn skulle ha (minst) to språk!

Men - selv det ble altså litt for enkelt.....

1 kommentar:

Knutse sa...

Dette er nå blitt så enkelt at Mållaget nå har som hovedstrategi å utsette også barna i grunnskolen og alle minoritetsspråklige for sidemålets mange gleder og lettheter. På bokmål må man jo streve med å finne den ene riktige setningen - på nynorsk er det nesten ikke mulig å skrive feil. Skriv som du lyster altså, ja skal det bli ekstra talemålsnært som alltid er et pre i de rette kretser, kan man nesten si: Skriv som du snakker - lydskrift altså. Det må være det optimale mål.