lørdag 6. november 2010

Beretningen om et varslet kaos

Dagbladet fokuserer på skolen.
- Eller var det helsevesenet?

Så er vi i gang igjen.

Årets presserunde om skolespørsmål tar igjen for seg fraværsrutiner. Departement og direktorat bidrar som vanlig til kaoset ved, tradisjonen tro, å endre forskrifter og instrukser i hytt og vær.

En elev som går tre år på videregående skole i Norge kan utmerket godt oppleve tre forskjellige forskrifter for fraværsføring på vitnemålet sitt - en for hvert år!

For oss som har vårt virke i skolen til daglig blir det bare mer og mer parodisk.

Før eller senere må vel en eller annen våge å rope at keiseren er naken! Vet vi ikke innerst inne alle sammen at dette problemet oppsto i samme øyeblikk som pedokratene fikk det for seg at de skulle ta bort sammenhengen mellom karakter og deltakelse i undervisningen?

Vi kan drukne hverandre i sosiologiske analyser omkring ungdommens komplekse og krevende hverdag, eller vi kan klientifisere elevene til vi blir sosionomer alle og enhver, men faktum er og blir at (også dette) er et varslet kaos.

Tidligere var det slik at elever måtte være til stede i undervisningen for å kunne få standpunktkarakter. Hvis man skulle ta fag uten å følge undervisningen så var privatistordningen det naturlige valget. For de fleste som har sitt virke i skolen var dette en logisk praksis.

I dag har skolen ikke lenger rett til å praktisere en slik ordning. Det er i strid med elevenes rettigheter.

Fastlegene har overtatt saken....

4 kommentarer:

Knutse sa...

Et varslet kaos - her er ett til:

Aftenposten har i en av dagens lederkommentarer 25.11.2010 forstått det altfor mange overser i debatten om karakterer vs innsats.

Fagene kan rett og slett ha forskjellig vurderingskontekst eller hva man måtte kalle det.

Hvis jeg skulle følge dette omtalte rundskrivet til vurderingsforskriften strikt, skal innsats ikke med i vurderingen (men: merk at selve forskriften ikke nevner "innsats" - ordet ble fjernet av Solhjell i siste runde etter å ha hatt "åpen høring" med bloggerne i sommer - men Udir fikk det inn igjen i rundskrivet - og grunnen er åpenbar: DET var føringene fra skolepolitikerne i Stortingsmeldinga om vurdering i sin tid).

Men dersom innsats ikke skal telle i f.eks. samfunnsfag eller enda verre - norsk muntlig når elevene ikke kan prøves i digitale tester på pc-en eller skriftlig-muntlige-prøver (også presisert av Udir) - hvordan sette karakter på en taus elevs indre liv? Ikke lett.

Når det er sagt: SV har rotet det til igjen. Statsråden forsøker å rydde opp, men så blir det enda mer rotete - for nå skal skolen forholde seg til følgende kaskade ovenifra:

Opplæringsloven, deretter forskriftene som presiserer loven, deretter rundskrivene som forklarer hva som faktisk står der eller hva man i praksis som lærer skal gjøre - og ikke gjøre ute i klasserommene. Så til slutt uttalelser fra skolestatsråden i mediene om at mange eller de fleste har misforstått det hele. Gå tilbake til START - og kast terningene på nytt.

Ikke lett. Dette blir ikke bare et NM i fortolkingslære eller hermeneutikk, men nærmer seg et VM (og snart er det jul også).

Det er godt vi har en stor offentlig sektor, med mange stillinger oppover i systemet - og ikke minst mye penger, slik at ikke norske lærere ute i klasserommene driver rundt arbeidsløse UTEN føringer - og uten mål og mening.

http://knutmichelsen.blogspot.com

Ingar: sa...

Bloggforfatteren er deprimert og fortvilet igjen!

Etter å ha lest og hørt kunnskapsministerens "oppklaring" har jeg nemlig atter en gang blitt konfrontert med det som er alle lærere og lektorer i Norges problem: vi kan simpelthen ikke lese!

Vi har jo ganske enkelt ikke skjønt noe av det som står i rundskrivene vi får, forklarer den lett overbærende statsråden oss.

Litt rart å tenke på egentlig: landets lektorer og lærere sitter da, i samlet flokk, på en ganske betydelig erfaring og kompetanse hva angår alt fra kildegranskning til tolkning av data og teksteksegese.

Allikevel presterer vi altså, kollektivt, å rote det til for oss selv til stadighet. Uten disse milde oppklaringene fra våre åndelg fyrtårn ville vel skolen vært redningsløst fortapt for lengst, prisgitt vår inkompetanse som den er.

Vi skygger visst for solen.....

Eline sa...

Ingar!
I dag har jeg hatt Bedrifteneksamen, historiefaget vi har på BI.
Vi fikk i oppgave å skrive om Egeninteressens problem og løsninger på dette.
Da jeg leverte tenkte jeg på hva du hadde sagt til det jeg hadde rabla ned. Du hadde blitt så oppgitt!

Julie sa...

Det må da være fryktelig mye unødvendig arbeid for fastlegene å skrive ut attester i hytt og pine - og hvem som helst kan jo få en attest uten å egentlig ha noen grunn til det...

...nei, det skal ikke være lett å drive skole i disse dager!