fredag 4. mai 2007

Alle kjenner vel salmen "Amazing Grace"?

Utvilsomt en av de mest kjente salmene, og en vi hører ofte. Uansett hvilket forhold vi har til salmer så tror jeg de fleste er enige om at denne er vakker.

Men, kjenner du historien bak "Amazing Grace"?

Nordmannen Stein Ringen, som er professor i sosiologi og sosialpolitikk ved selveste Oxford University, skrev en interessant artikkel i Aftenposten 2. mai. Britene markerer i år 200-årsjubileet for avskaffelsen av slaveriet. Denne markeringen har utløst en omfattende debatt omkring skyld og ansvar for historiens gang og fortidens (mis)gjerninger.

Her forteller Ringen om hvordan "Amazing Grace" ble til, om John Newton, en tidligere slaveskipper som sluttet i skam og ble hjelpeprest. Salmens sentrale strofe er jo"Før var jeg blind, men nå kan jeg se".

I anledning dette 200-årsjubileet kommer det også en storfilm med navnet "Amazing Grace".

Hva er det jeg pleier å si i timene? Jo: "ting henger sammen", ikke sant? Les Ringens artikkel! Mye historie på en gang......

Makes you think!

Ingen kommentarer: