tirsdag 8. april 2014

En skikkelig fulltreffer!


Den 29. juni 1914, altså dagen etter at erkehertug Franz Ferdinand var blitt skutt og drept i Sarajevo, skrev avisen The Sun i New York dette:
"While it is only natural that one should be stricken with horror at the brutal and shocking assassination of Archduke Francis Ferdinand, it is impossible to deny that his dissapearance from the scene is calculated to diminish the tenesness of the situation...
... The news of his death is almost calculated to create a feeling of universal relief." 
Litt av en observasjon, hva?