søndag 5. desember 2010

Prosessorientert skriving i Aftenposten!

Lille Arda Andreas - et medisinsk under!

Prosessorientert skrivepedagogikk
var veldig hot blant norsklærere for noen år siden. Eleven skrev. Så dannet man responsgrupper og ga (fortrinnsvis positiv) respons på det skrevne produktet. På grunnlag av denne positive responsen skrev så eleven en ny tekst. Slik fortsatte det.

Norsklærere er flinke til å skape merarbeid for seg selv. Jeg sluttet som norsklærer.

Nå ser vi at også Aftenpostens journalister tydeligvis har implementert denne metoden i sin daglige avisskrivning. Journalisten produserer en tekst. Avisens lesere (og forhåpentligvis noen av journalistens kolleger) danner responsgrupper og påpeker overfor forfatteren (på en positiv måte, selvsagt) at forfatteren har en skremmende svak forståelse av det norske språket. På grunnlag av denne konstruktive responsen kan så journalisten, på en dynamisk og prosessorientert måte, til slutt produsere en tekst som er en riksavis verdig.

Denne bloggeren har, som enkelte faste lesere muligens har registrert, også tidligere påpekt norske journalisters åpenbare behov for en slik skriveassistanse. Se her, her og her.

Aftenpostens trykte søndagsavis kunne således i dag, søndag 5. desember 2010, fortelle den rørende historien om lille Arda Andreas som, oppsiktsvekkende nok, var blitt unnfanget ved keisersnitt på Ahus. Som om ikke det var nok så får vi også opplyst at barnets pappa var stolt støtte og tilskuer!

Nå drar det seg mot julehøytiden - en tid på året der de fleste nordmenn jo, av naturlige grunner, er nokså åpne for å akseptere ulike og noe mer originale unnfangelsesmetoder. Men, unnfangelse ved keisersnitt - og med en stolt far som støtte og tilskuer - er vitterlig en temmelig oppsiktsvekkende variant!

I nettutgaven, litt senere på dagen vil den observante leseren kunne registrere at barnet nå heldigvis er forløst ved keisersnitt.

Vi retter en takk til responsgruppene!

Ingen kommentarer: