søndag 2. mars 2008

Hvorfor ikke "pynte litt" på virkeligheten?

Oslo Rådhus fullstendig tagget ned!

Fra historien er vi ikke ukjente med at det går an å "pynte litt" på virkeligheten. Det klassiske eksempelet er jo det herostratisk berømte "Trotskij på trappa". Lenin taler, og Leo Trotskij står ved hans side. Men, etter at Stalin har kommet til makten blir Trotskij etterhvert en "non existing person". Da forsvinner han også fra historien.

Hvor ble det av han på trappa??

Nå kan Newsweek fortelle at det er blitt vanlig i USA å "pynte litt på" skolebilder av barna! Kosmetiske "riper i lakken", som fregner, regulering og utstående ører blir lett fikset med moderne digital billedbehandling forteller Aftenposten.

Pass godt på gruppebildene fra barnehagen og klassebildene fra skolen, dere!

Hvilke konsekvenser får dette for barnas selvtillit, spør Newsweek.

Hvilke konsekvenser får dette for vårt forhold til virkeligheten og historien, spør nå jeg.....


1 kommentar:

Frk Haugmo sa...

Hadde jeg vært liten i disse dager, så hadde det garantert blitt totalretusjering på barnehagebildene av to innslåtte tenner, tre sting over leppa og skjelingen som tar full oppmerksomhet fra hele bildet.

Jeg undrer meg stadig over hvordan de små vil utvikle seg med dagens samfunn og syn på kroppsideal....