mandag 10. mars 2008

"Bonus Babies". Eller: Hvor mye er en historieprøve verdt?

Hvis 9-åringer kan tjene 300 kr på en god skoleprøve, hva er da en solid prøve i Nyere historie for en 18-åring verdt?

I følge Dagbladet er dette siste nytt på skolefronten i USA. (Skjønt, jeg har en mistanke om at Dagbla-journalisten har vært her og titta litt?) Elevene får belønning i form av cash for sine skoleprestasjoner. Vi snakker vel å merke her ikke om den velkjente og, i engere kretser utbredte, "foreldrebetalingen". Nei, dette er penger fra myndighetene.

Det er ingen ringere enn den profilerte ordføreren i New York, Michael Bloomberg, som går i bresjen for dette tiltaket for å heve skoleprestasjonene til skolebarna i New York. Andre byer i USA har vært inne på tanken, men begrenset seg til å belønne skolebarna med ringetid på mobilen eller McDonald's-måltider, altså litt mer "American way".

En Harwardprofessor i økonomi, Roland G. Fryer, sier dette vil frigjøre elever, særlig i hardt belastede strøk, fra den sosiale stigmatisering det er å gjøre det godt på skolen. Gode skoleresultater er skummelt, men økonomisk fremgang er "kult", m.a.o.

Andre er bekymret for en tiltagende belønningskultur: psykologiprofessor Barry Schwartz skriver tankevekkende og eksemplifiserende i New York Times om "Money for Nothing".

Han konkluderer slik:

Obviously, the intrinsic rewards of learning aren’t working in New York’s schools, at least not for a lot of children. It may be that the current state of achievement is low enough that desperate measures are called for, and it’s worth trying anything. And we don’t know whether in this case, motives will complement or compete.

But it is plausible that when students get paid to go to class and show up
for tests, they will be even less interested in the work than they would be if no incentives were present. If that happens, the incentive system will make the learning problem worse in the long run, even if it improves achievement in the short run — unless we’re prepared to follow these children through life, giving them a pat on the head, or an M&M or a check every time they learn something new.

Perhaps worse, the plan will distract us from investigating a more pertinent set of questions: why don’t children get intrinsic satisfaction from learning in school, and how can this failing of education be fixed? Virtually all kindergartners are eager to learn. But by fourth grade, many students need to be bribed. What makes our schools so dystopian that they produce this powerful transformation, almost overnight?

Jeg venter spent på vår kunnskapsminister. Bonus Babies i Norge? Neppe......

Ingen kommentarer: