lørdag 30. juni 2007

Newspeak (Del 1, vil jeg anta?)

Språk er fascinerende. For de som skulle leve i den villfarelse at språk ikke er viktig er det nok å vise til romanen som denne overskriften er hentet fra.

Spesielt spennende er det å registrere hvordan nye ord og uttrykk kommer til. Noen ganger for å erstatte gamle ord (ofte fordi de ikke lenger er politisk korrekte å bruke). Andre ganger blir bare nye ord og vendinger skapt fordi vi tenker annerledes, eller fordi spesielle yrkesgrupper eller profesjoner får større innflytelse på vårt vokabular og våre referanserammer.

Et klassisk eksempel på førstnevnte er hvordan den svarte befolkningen i USA har "skiftet navn" flere ganger. (Kan jeg skrive: "den svarte befolkningen i USA"?) Kort oppsummert:
  • Nigger (vanlig brukt, uten dagens nedsettende konnotasjoner, av f.eks. Agatha Christie, Joseph Conrad, Charles Dickens, Mark Twain m.fl.)
  • Negro / Colored
  • Black Americans
  • Afro American
  • African American
(Her er forøvrig noen morsomme eksempler på politisk korrekt språkbruk.)

I den senere tid har jeg særlig fattet interesse for sosionomenes innvirkning på vårt språk. Mine desiderte favoritter i så måte er:
  1. Boevne (se eksempel)
  2. Behandlingskompetent
Boevne er altså noe noen har, men ikke andre. (=Urettferdig! =Negativt!) På den annen side kan boevne mest sannsynlig læres. (=Naturlig oppgave for myndighetene! =Positivt! =Boevne bør inn som et fag i skolen!)

Behandlingskompetent betyr at man innehar behandlingskompetanse. En person som er behandlingskompetent er altså i stand til å kunne behandles! Sist jeg hørte dette brukt var i NRK Radio 29. juni, da advokat Anne Kristine Bohinen i et intervju uttrykte misnøye med en dom. Hennes klient hadde nemlig vist seg behandlingskompetent.

Slike ord hadde ingen av oss hørt for bare et tiår siden! Dette er flotte ord som passer fint inn i en større sammenheng, f.eks. med ordet "bruker".

De fleste brukere var opprinnelig stygge ting som "pasienter", "fanger", uteliggere" osv. Så ble de en stund "klienter", men også "klient" ble raskt politisk ukorrekt, antakeligvis fordi det berøvet angjeldende person en jevnbyrdighet i forholdet til omgivelsene og således virket diskriminerende. Diskriminering er, som kjent, helt uakseptabelt.

Av ovennevnte grun(ner) finnes det derfor ikke lenger "pasienter" - bare brukere. En gang sa vi, Gud bevare oss, "fanger". Heldigvis ble vi ledet inn på en renere sti og lærte oss at det heter "innsatte". Trodde vi. Måtte den mildeste sosionom se i nåde til oss om vi skulle komme i skade for å si eller skrive "innsatt" i dag. Det heter bruker!

For de litt tungnemme må det altså tålmodig presiseres at alle som nyttiggjør seg samfunnets og fellesskapets goder er brukere. Vi har således: kollektivbrukere (de som reiser kollektivt), metadonbrukere, sosialhjelpsbrukere, sykehjemsbrukere, bilbrukere, TV-brukere, taxibrukere, bibliotekbrukere, markabrukere (de som nyttiggjør seg friluftsmulighetene i marka) osv osv.

Bare den mest forstokkede gamle isenkramekspeditør vil vel i dag klamre seg til det fossile ordet "kunde". For de nye dynamiske kjøpesentrene dreier det seg om brukere.

Et interessant poeng melder seg her. Det gjelder ordene "elev" og "student". Bør ikke de også bli brukere, og med det oppnå en større grad av jevnbyrdighet? Er ikke "elev" og "student" en lingvistisk manifestasjon av en vertikalitét som, på sikt, bidrar til å berøve angjeldende grupper deres følelse av horisontalt likeverd og selvrespekt? Er de ikke i realiteten, ja nettopp, brukere av et samfunnsgode de også? Bør de ikke kvalifisere for å kunne delta i f.eks. "brukerundersøkelser", figurere i "brukerrapporter" osv? Her må det skje noe!

Det er lørdag. Da er jeg Colabruker.

Ingen kommentarer: